Bản tin sinh hoạt hằng tuần – Chùa Hoa Nghiêm

Trong thời gian dịch bệnh, Chùa phát sóng bản tin sinh hoạt lúc 8:00 pm Thứ Sáu hằng tuần.

Kính mong quý Phật tử đón nghe.


Đây là bản tin mới nhất.

2. Thứ Sáu 4/9/2020

Thống kê ghi nhận 116 quý đồng hương Phật tử đã nghe bản tin số 2 này trong đêm phát sóng 4/9/2020.

 

 

Nghe lại các bản tin trước:

Thứ Sáu 28/8/2020

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *