Cần Volunteer

Kính thưa quý phật tử,

Để phục vụ cộng đồng phật tử Việt Nam tại Úc Châu được tốt hơn, chùa Hoa Nghiêm đang cần một đội ngũ tình nguyện viên nhằm góp công vào những việc cộng đồng tại chùa. Call: 0413 856 327.

Những công việc thiện nguyện: trường học. Nhà bếp, Chùa: phụ tưới cây, chăm sóc cây cảnh trong sân chùa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *