Cần Volunteer


DSC_0422

Hiện nay, Chùa Hoa Nghiêm cần thêm thiện nguyện viên phụ giúp các công việc cộng đồng ở Chùa bao gồm:

Nhà Bếp: Phụ bếp, phụ làm rau, phụ lau dọn

Trường học: Phụ trực sân trường, Phụ Canteen

Chùa: Phụ tưới cây, chăm sóc cây cảnh trong sân chùa

Khi làm việc, quý vị sẽ được training.

Mọi chi tiết xin liên lạc Sư Cô Thục Nghiêm 0431 927 567

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *