Đại Lễ Phật Đản Online

 

New link for review:

Livestream (Full) bit.ly/phatdan2644aq

Livestream (First Part, better sound – Phần I, nghe rõ hơn) bit.ly/phatdan2644aq2

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì Âm thanh khi làm livestream không rõ. Chúng tôi sẽ khắc phục việc này trong lần quay tới.

Kính chúc toàn thể quý đồng hương Phật tử nhiều sức khỏe và an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *