Bản Tin Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm

Bản tin Phật sự số 4 – tối Thứ Sáu 18/9/2020 (updated 22.9)

 

Xem Clip về công trình sửa sang Chùa

 

Nghe lại các bản tin trước:

Bản tin Phật sự số 3 – tối Thứ Sáu 11/9/2020

 

Bản tin Phật sự số 2 – tối Thứ Sáu 4/9/2020

Bản tin Phật Sự Số 1 – tối Thứ Sáu 28/8/2020.

Tụng Kinh Vu Lan mỗi tối 6pm: Zoom số: 8413856327 Pass: 2020. hoặc vào link tụng kinh tối: hoanghiem.tv/tungkinh  (Zoom và link này sẽ mở lúc 6:00 pm tối Thứ Hai – Thứ Bảy, Chủ Nhật lúc 11 am – như lịch tụng kinh hằng ngày ở Chùa).

Hướng dẫn vào tham dự Lễ Vu Lan trực tuyến 2/9 sắp tới Link: hoanghiem.tv/huongdan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *