Ngày Tu Ngoài Trời


vesakp3 - Copy - Copy


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Ngày Tu Ngoài Trời

  • Than CAO

    Bài thơ của người sáng đạo, nên tôi cũng cảm hứng và phổ nhạc bài thơ này rồi, đã xong và hy vọng sẽ được post lên huongdaơnline cùng với file mp3 nay mai.