Nhà hàng chay Hoa Nghiêm Vegie Hut


Kính thưa quý phật tử, như một số quý vị đã biết, chùa Hoa Nghiêm có cho mở một nhà hàng chay bên trong khuôn viên chùa từ tháng 4/2016, tính đến nay đã hoạt động được hơn một năm. Nhận thức được số lượng người ăn chay ngày càng phát triển trong cộng đồng người Việt chúng ta, nhà hàng đã quyết định sẽ mở thêm ngày trong tương lai gần nhằm mục đích phục vụ nhu cầu ăn chay của quý vị.

thong-bao-3-languagesthong-bao-3-languages

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *