Nhà hàng chay Hoa Nghiêm Vegie Hut

 

Open: Wednesday – Sunday 10 am – 9 pm

Và đặc biệt mở cửa vào các ngày Chay: 30, Mùng Một, 14, Rằm mỗi tháng.

Special open on Vegetarian Days: 30th, New Moon, 14th, Full Moon in Lunar Calendar

特別加開各齋日 (農暦) : 三十,初ー,十四,十五

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *