Lòng Hiếu Thảo của Chim Oanh Vũ


74_MG_7851 as Smart Object-1

Thuở xưa ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh Vũ, vì cha mẹ đều bị mù nên chim thường đi kiếm trái cây thơm chín về dâng cha mẹ.

Lúc bấy giờ có một ông chủ ruộng vừa mới cấy lúa và phát nguyện rằng lúa ông trồng ra sẽ cho muôn loài dùng. Chim Oanh Vũ nghe vậy rất mừng rỡ, và từ đó thường đến ruộng đó lấy lúa về nuôi cha mẹ.

Một hôm, ông chủ ruộng đi thăm lúa, thấy chim Oanh Vũ phá hoại lúa. Ông liền đặt lưới bẩy và bắt được chim. Chim Oanh Vũ thưa rằng: “Trước đây ông có lòng tốt cho nên tôi mới dám lấy lúa của ông, tại sao ông lại bắt tôi?”. Người chủ ruộng hỏi: “Chim lấy lúa làm gì?”. Chim Oanh Vũ đáp: “Tôi còn cha mẹ mù nên lấy lúa về nuôi cha mẹ”.

Nghe xong người chủ ruộng lấy làm cảm phục và thương xót liền thả chim ra. Ông cho phép chim Oanh Vũ từ nay về sau cứ lấy lúa mà dùng.

 

Câu hỏi trắc nghiệm:

1.    Ba mẹ chim Oanh Vũ bị khó khăn gì?

A.    Mắt không thấy đường

B.   Không bay được

C.   Bệnh

D.   Cả A và C đều đúng

2.    Chim Oanh Vũ thường bay ra ruộng để làm gì?

A.    Lấy lúa về nuôi cha mẹ chim Oanh Vũ

B.   Tìm thức ăn ngon để ăn

C.   Phá hoại ruộng lúa của nhà nông

D.   Cả A và C đều đúng

3.    Tại sao chim Oanh Vũ đến ruộng lúa đó để lấy lúa?

A.    Ông chủ ruộng lúa phát nguyện rằng lúa ông trồng sẽ cho muôn loài dùng

B.   Ông chủ ruộng lúa trồng được nhiều lúa rất ngon

C.   Ba mẹ chim Oanh Vũ bị mù

D.   Cả A và C đều đúng

4.    Chim Oanh Vũ khi bị bắt đã thưa ông chủ ruộng lúa hai điều gì? (Chọn 2 câu)

A.    Ruộng ông chủ gần tổ chim

B.   Ông chủ ruộng lúa có lòng tốt cho lúa

C.   Ba mẹ chi Oanh Vũ bị mù

D.   Lúa ở ruộng ông chủ trồng rất ngon

5.    Sau khi chim Oanh Vũ giải thích lý do, thái độ ông chủ như thế nào?

A.    Giận dữ

B.   Cảm phục

C.   Buồn phiền

D.   Thương xót

6.    Sau khi chim Oanh Vũ giải thích lý do, ông chủ đã hứa với chim điều gì?

A.    Cho phép chim Oanh Vũ từ nay về sau cứ lấy lúa về dùng

B.   Không cho phép chim Oanh Vũ đến ruộng của ông

C.   Sẽ bắt chim nếu chim còn đến phá ruộng nữa

D.   Cả A và C đều đúng

7.    Câu chuyện trên giúp em biết được:

A.    Chim Oanh Vũ rất thích đi chơi

B.   Chim Oanh Vũ rất ngoan

C.   Chim Oanh Vũ bay rất giỏi

D.   Chim Oanh Vũ rất hiếu thảo với ba mẹ

8.    Qua câu chuyện trên, em nên học theo chim Oanh Vũ

A.    Hiếu thảo với cha mẹ

B.   Bay đi ra ruộng lấy lúa

C.   Thương yêu và nghe lời cha mẹ

D.   Cả A và C đều đúng

 

Trả lời câu hỏi:

1.    Ba mẹ chim Oanh Vũ bị khó khăn gì?

__________________________________________________________________________

2.    Chim Oanh Vũ thường bay ra ruộng để làm gì?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.    Tại sao chim Oanh Vũ đến ruộng lúa đó để lấy lúa?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.    Chim Oanh Vũ khi bị bắt đã thưa ông chủ ruộng lúa hai điều gì?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5.    Sau khi chim Oanh Vũ giải thích lý do, thái độ ông chủ như thế nào và ông chủ đã hứa với chim điều gì?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6.    Em đã học được điều gì qua câu chuyện trên?

__________________________________________________________________________

 

Câu hỏi thêm

1.    Em hiểu gì về một người hiếu thảo?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________      

2.    Em có thể làm gì để xứng đáng là một người con hiếu thảo?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________      

__________________________________________________________________________

3.    Em hãy kể ra và dẫn chứng về những người con hiếu thảo mà em biết qua nhân vật trong truyện hoặc trong cuộc sống hằng ngày

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Piousness of a Oanh Vu Bird

A long time ago on Snow mountain, there was a Oanh Vũ bird whose parents were blind. Because the parents were not able to find their food, the Oanh Vũ bird always look for fresh, ripe fruits to offer to its parents. At this time, there was a farmer who made a vow: “The fine wheats that I have just harvested are available for all living creatures to use”. Hearing these joyous words, the Oanh Vũ bird often went to the farm to bring home fresh wheat for its parent.

One day, while the farmer was checking his wheat, he saw the Oanh Vũ bird in his wheat field, the farmer set up a trap to caught the Oanh Vũ bird.

The Oanh Vũ bird pleaded: “Your kindness is the reason why I am able to come here and take your wheats. Why are you now catching me?”

The farmer asked, “What are you taking wheats for?”

The Oanh Vũ bird then replied, “My parents are blind so I bring these wheats home to them.”

After listening to the Oanh Vũ bird’s explanation, the farmer became emotionally touched and sympathetic by the Bird’s pious behavior. Upon releasing the Oanh Vũ bird, the farmer gave it permission to take as much wheat as it needed from this day forward.

 


Lòng Hiếu Thảo của Chim Oanh Vũ


Ngày xưa trên núi tuyết sơn
Có con chim oanh vũ
Nó thương xót cha mẹ mù
Ngày đêm nó bay đi khắp
Rừng cây khóm lá
Lo trái cây hầu mẹ cha
Tìm trái cúng dường mẹ cha
Gặp nhà nông kia cấy lúa xong
Phát tâm nguyện cúng
Lúa cho muôn loài đều dùng

 

Lời kia đến tai chim hiếu
Từ nay khỏi thiếu
Thóc kia chim nuôi mẹ cha
Ngày đêm lượm dâng mẹ cha
Rồi khi cây lúa tốt bông
Bốn phương chim tới
Kiếm ăn hót ca rền trời
Nhà nông đến thăm ruộng lúa
Giận chim ăn phá
Giăng lưới bắt bầy chim kia
Quên hết những lời nguyện xưa
Nhằm con chim hiếu lưới vây
Nó lâm nguy biến
Nhớ thương kẻ thân tật nguyền
Nhắc cho lão nông lời nguyện
Lời chim khiến người cảm mến
Thuận cho chim đến
Thóc kia chim nuôi mẹ cha
Ngày đêm lượng dâng mẹ cha.