Vu Lan Quiz


4_MG_7673

1.    Ngày Lễ Vu Lan là ngày:
a.    Rằm Tháng Giêng (15/1 Âm Lịch)
b.    Rằm Tháng Bảy Âm Lịch
c.    Rằm Tháng Tư Âm Lịch
d.    Rằm Tháng Mười Âm Lịch
2.    Ngày Lễ Vu Lan nhắc nhở chúng ta (nhớ) tưởng niệm về
a.    Ông bà cha me
b.    Bạn bè
c.    Người lính (Army) bảo vệ đất nước
d.    Thầy cô giáo
3.    Ngày Lễ Vu Lan là ngày các em
a.    Nghỉ ở nhà chơi
b.    Đi dạo phố (shopping) với cha mẹ
c.    Đi chùa lễ Phật với cha mẹ
d.    Đi chơi với bạn bè
4.    Ngày Lễ Vu Lan, các em cài hoa như thế nào cho đúng
a.    Hoa Hồng trắng tượng trưng cho mất mẹ
b.    Hoa Hồng đỏ tương trưng cho còn mẹ
c.    Hoa Hồng trắng tượng trưng cho mất cha
d.    Hoa Hồng Đỏ tượng trưng cho còn cha
5.    Ngày Lễ Vu Lan, các em hãy nói gì với mẹ
a.    Con sẽ không thích nói chuyện với mẹ
b.    Con sẽ giận mẹ
c.    Mẹ có biết là con thương mẹ không
d.    Con làm thinh không trả lời
6.    Bài ca nào được chon hát trong ngày Vu Lan
a.    Mừng Sinh Nhật
b.    Lòng Mẹ
c.    Bông Hồng Cài Áo
d.    Australian National Anthem
7.    Ngày Vu Lan, các em về chùa phụ công việc gì?
a.    Ca múa văn nghệ
b.    Đi với cha mẹ về chùa
c.    Phụ nấu thức ăn trong nhà bếp
d.    Tụng kinh với quý Thầy Cô

Short Question

1.    Các bạn múa mấy bài, là những bài nào?

………………………………………………………………………………………..

2.    Trong Lễ Bông Hồng Cài Áo, cô ca sĩ sẽ hát bài gì?

………………………………………………………………………………………..

3.    Em nhớ gì trong ngày Lễ Vu Lan năm nay?

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..