Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm Vegie Hut


screenshot-2018-01-15-01-25-25

Hoa Nghiem Vegie Hut

Hương Vị Chay Thuần Túy Việt Nam – Trung Hoa
Authentic Chinese and Vietnamese Vegetarian Cuisine
正宗中國和越南素食

Trading Hours:
Wednesday – Sunday
10 am – 9 pm

Nhà hàng đồng thời mở cửa vào các chay: 14, Rằm, 30, Mùng 1

Mọi chi tiết xin liên hệ 9540 3087