Vài nét về Chùa


????????????????????????????????????

Chùa Hoa Nghiêm được thành lập vào năm 1987 với nhân duyên lành, là ngôi chùa đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất vùng Đông Nam của thành phố Melbourne (GHPGĐNM). Hòa Thượng Thích Phước Huệ và Ban Trị Sự Lâm Thời (Quý Phật Tử trong vùng) đã mua ngôi nhà số 20 Princess Avenue, Springvale làm nơi sinh hoạt tạm thời của Chùa. Thầy Thích Nhật Tồn được bổ nhiệm làm Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm vào cuối năm 1987.

Đến cuối năm 1990, Thầy Thích Nhật Tồn xuất dương du học Đài Loan. Thầy Thích Thiện Tâm được bổ nhiệm làm Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm, Kiêm Giáo Hội Trưởng GHPGĐNM.

Cuối năm 1995, Thầy Thích Thiện Tâm và Ban Trị Sự đã mua 1 lô đất, khoảng 5000 mét vuông ở 444-448 Springvale Road, vùng Springvale South – Melbourne.

Song song với công tác Phật Sự và giáo dục, Thầy đã mời Kiến Trúc Sư Lê Đình Châu thiết kế bản vẽ và xin phép xây dựng Chùa Hoa Nghiêm trên lô đất mới.

Ngày 08/11/98 Lễ đặt viên đá xây cất đầu tiên đến cuối năm 2003, công trình xây cất hoàn tất.

Năm 1996, trên cơ sở này đã thành lập Viện Phật Học A Dục.

Năm 2000, Chùa Hoa Nghiêm thành Lập Cực Lạc Liên Hữu, nhằm đáp ứng nhu cầu của Phật tử tại gia.

Năm 2001, Chùa thành lập Trung Tâm Điện Toán Hoa Nghiêm, Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm và phối hợp với Chùa Quang Minh ra tờ Đặc San Hương Đạo.

Sau khi Chùa Hoa Nghiêm khánh thành 4/4/2014, nhờ cơ sở vật chất thuận lợi, Chùa không những đáp ứng được nhu cầu văn hóa và tín ngưỡng – Hôn Quan Tang Tế, mà còn tích cực mở rộng các sinh hoạt cộng đồng, hằng pháp lợi sanh, theo tinh thần “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”

Vào cuối 2004, Thư Viện Chùa Hoa Nghiêm được hệ thống hóa lại (vào database), nay việc cho mượn hay trả sách đã được quản lý chặt chẽ bằng hệ thống điện toán, nhằm bảo vệ tài nguyên pháp bảo – Kinh sách Phật Giáo được tốt hơn.

Vu Lan 2005, Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm ra đời. Những năm đầu phòng ốc vẫn còn có khăn, vì phải sử dụng các phòng tạm thời làm phòng học. Được sự tin tưởng của phụ huynh, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, và được Bộ Giáo Dục Úc công nhận là Trường Cộng Đồng, cũng như hỗ trợ tài chánh cho nhà trường.

Năm 2006, Ban Tương Tế được thành lập với mục đích hỗ trợ tinh thần cho các bậc cao niên, cũng như sắp xếp cho hội viên khi mãn phần. Đây là nhu cầu tất yếu trong cộng đồng chúng ta.

Theo đà phát triển, Chùa Hoa Nghiêm tiếp tục tổ chức các lớp học và dịch vụ cộng đồng, bao gồm chương trình Tax Help.

Trong những năm gần đây, Chùa xây dựng Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt Cộng Đồng, trong 3 lô đất kế bên Chùa, và khánh thành vào ngày 12/01/2016.

Năm 2016, Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm được thành lập, dưới sự điều hành của Cô Jacqui Bosman – Hiệu Trưởng và Cô Trisha Bùi – Office Manager.