Thông Báo Khóa Tu Mùa Thu – 2018

Kính thưa Quý Phật tử

Nhằm mục đích Tịnh Tâm, nuôi dưỡng Chánh Niệm làm thăng hóa cho đời sống Tâm Linh. Chùa Hoa Nghiêm sẽ tổ chức khóa Tu Tịnh Nghiệp trong 3 ngày vào dịp holiday – Easter 2018 như sau:

Thời gian: Friday 30/03/2018 đến Sunday 01/04/2018

Địa điểm: Hall Chùa Hoa Nghiêm

Kính mời quý Phật tử ghi danh tham dự đông đủ. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Hoa Nghiêm qua số điện thoại 9548 2215.

Kính thông báo

Sa Môn Thích Thiện Tâm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *