Thông Báo Mời Họp AGM


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đông Nam Melbourne – Chùa Hoa Nghiêm trân trọng kính mời:

Qíu Hội Viên Phật tử, Quý Phật tử, Quý Thiện Nguyện Viên.

Đến tham dự Đại Hội Thường Niên 2017 và dùng buổi cơm chiều Ban Trị Sự Chùa vào:

 

Lúc 4:00 pm ngày Saturday 18/11/2017

Hoa Nghiem Vegie Hut

442 Springvale Road

Springvale South VIC 3172

 

Xem thêm: Chương Trình Đại Hội Thường Niên AGM 2017

 

Khánh mời nói chuyện: Ông David Yarrow

Đề tài: Những điều căn bãn để xây dựng tổ chức ổn định

 

Chúng tôi kính mời quý hội viên Phật tử, quý thiện nguyện viên nhín chút thời gian quý báu về tham dự đông đủ.

 

TM. BTS. GHPGVNTN ĐNMelbourne

Sa Môn Thích Thiện Tâm

Giáo Hội Trưởng

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *