Thông Báo

Dân Biểu Thượng Viện Victoria, Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng sẽ gửi đến qúy vị những thông tin cập nhật và giải đáp thắc mắc về tình hình hiện tại của dịch COVID-19 tại Victoria, và những trường hợp mang tính cách “lây nhiễm cộng đồng”, đặc biệt là chiến dịch thử nghiệm từng nhà tại 10 vùng có số người bị lây nhiễm cao, bao gồm những vùng có nhiều người Việt cư ngụ như Maidstone, Sunshine West, Keilor Down, Broadmeadow, Reservoir, …

Ngày & Giờ: 8 giờ tối Thứ Ba, 30 tháng 6.

Quý vị có thể tham gia buổi thông tin này bằng một trong ba phương cách: qua ZOOM, hay qua điện thoại, hoặc theo dõi qua FaceBook theo như chi tiết dưới đây:
·       Nếu tham gia qua Zoom:
o   Download Zoom app xuống điện thoại, ipad hay computer
o   Sau đó, bấm vào link: https://zoom.us/j/98293679930
·       Nếu tham gia qua điện thoại:
o   Điện số  (03) 7018 2005
o   Khi được hỏi “Meeting ID”, bấm vào các số: 982 9367 9930
o   Sau đó bấm nút có dấu hiệu #
o   Một lần nữa bấm nút có dấu hiệu #
·       Nếu theo dõi qua FaceBook:
Rất mong có được sự tham gia của quý vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *