Tiệc Chay FREE Chủ Nhật 6/11/2016


chuyen-de-cancer-council-2

thuc-don-6-11

Nhân dịp Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập Ban Tương Tế, chúng tôi kết hợp với Cancer Australia, tổ chức buổi Tiệc Chay FREE cho quý đồng hương Phật tử vào Chủ Nhật 6/11/2016.

Menu Tiệc Chay.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *