Tiệc Chay Gây Quỹ Chùa Nam Bình


dsc_0803

Công Trình Xây Cất

Chùa Nam Bình

Dĩ An – Bình Dương – Việt Nam

Sunday 18/3/2018 lúc 6pm

tại Hoa Nghiem Vegie Hut

Vé phát hành tại Văn Phòng Chùa.

Mọi chi tiết xin gọi 9548 2215 hoặc email admin@hoanghiem.org.au.

 

TM. Đại Đức Thích Trí Hải – Trụ Trì Chùa Nam Bình, kính mời quý đồng hương Phật tử ủng hộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *