Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Cất Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu tại Cairnlea


thongbao-gayquy-cairnlea2017

Vào ngày 19/11 sắp tới, Chùa Hoa Nghiêm sẽ tổ chức Tiệc chay cho Trung Tâm Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu,

tại nhà hàng Chay – Hoa Nghiem Vegie Hut.

Vé phát hành tại văn phòng Chùa.

Trân trọng kính mời.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *