Tuyển Giáo Viên Tiếng Việt


vesakp2


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Tuyển Giáo Viên Tiếng Việt

  • Phượng Phạm

    kính gửi ban Giám hiệu Trường Việt ngữ Hoa nghiêm,
    Xin hỏi : thông báo tuyển dụng thêm giáo viên phụ lớp tiếng Việt này có còn trong thời hạn không ạ? I mean : the positions are still vacancy ? Và nếu còn, thì lúc nào là thời hạn chót để nộp Resume?
    Xin cảm ơn,

    Nhật Hoàng.

    • admin Post author

      Chào Nhật Hoàng

      Trường vẫn còn đang nhận người. Bạn cứ đang ký nhé.
      Gửi Cô Resume và lá thư xin việc là được.

      SC. Phước Uyển