Video Buổi Tiệc Chay Gây Qũy Cho Vesak Tại Vegie Hut Hoa Nghiêm Ngày 16/3/2024


Tiệc Chay Gây Qũy Cho Vesak Tại Vegie Hut Hoa Nghiêm Ngày 16/3/2024 – P1 Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video Buổi Tiệc Chay Gây Qũy Cho Vesak Tại Vegie Hut Hoa Nghiêm Ngày 16/3/2024

Hình Ảnh Buổi Tiệc Chay Gây Qũy Cho Vesak Tại Vegie Hut Hoa Nghiêm Ngày 16/3/2024

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tiệc chay gây qũy cho Vesak Melbourne tại chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 16 tháng 3 năm 2024, do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem phóng cở lớn)

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Buổi Tiệc Chay Gây Qũy Cho Vesak Tại Vegie Hut Hoa Nghiêm Ngày 16/3/2024

Điếu Văn Ban Tương Tế

Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tương Tế | Comments Off on Điếu Văn Ban Tương Tế

Hình Ảnh Buổi Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm 2/3/2024

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm từ Việt Nam sang thăm viếng chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2024, do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem phóng cở lớn)

Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Buổi Thọ Bát và Buổi Giảng Pháp Thầy Thích Thiện Tâm 2/3/2024

Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Các Chùa Ở Melbourne Ngày 24/2/2024

Phật tử Chùa Hoa Nghiêm dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Thiện Tâm đi hành hương các Chùa tại Melbourne trong ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn – Thứ Bảy 24/2/2024. Hình ành do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem nguyên cỡ)

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Các Chùa Ở Melbourne Ngày 24/2/2024

Tiệc Chay Gây Qũy Cho Phật Đản Thế Giới 2024

Click on the image to view the full-size Continue reading

Posted in Cộng Đồng, Tin Tức | Comments Off on Tiệc Chay Gây Qũy Cho Phật Đản Thế Giới 2024

Phim Ảnh Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024

Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024 P1 Continue reading

Posted in Giới Thiệu Chùa | Comments Off on Phim Ảnh Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024

Hình Ảnh Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024

Click on the image to view the full-size Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024

Chùa Hoa Nghiêm Và Đội Võ Vovinam – Năm Giáp Thìn 2024

Chùa Hoa Nghiêm lúc khởi đầu năm 1987 ở 22 Princess Ave, Springvale, là ngôi nhà gỗ mái tole. Sau nhiều năm gây quỹ tiệc chay, nhờ Phật tử gói từng cái bánh ít do cô Phước Liên đẩy xe đi bán. Thầy Thiện Tâm mua được miếng đất ở 444 – 448 Springvale Road. Thầy cùng Ban Trị Sự với quý đồng hương Phật tử gắng công xây dựng chùa theo văn hóa Phật Giáo Việt Nam. Kiến Trúc Sư Lê Đình Châu hoàn tất thiết kế khu Tăng Xá và Trai Đường, Viện Phật Học A Dục, Thư Viện, Bảo Tháp Hoa Nghiêm, Trường Việt Ngữ, Ban Tương Tế, Trường Trung Tiểu Học Phật Giáo “Hoa Nghiem Buddhist College”, Nhà Hàng Chay “Hoa Nghiem Vegiehut”. Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Chùa Hoa Nghiêm Và Đội Võ Vovinam – Năm Giáp Thìn 2024

Tết Của Vovinam

Hôm nay chủ nhật 11/2 tức là ngày mùng 2 Tết năm Canh Thìn 2024.

Đội võ Vovinam mời Thầy, các Sư Cô, và những người sinh hoạt ở chùa, phụ huynh các em trong đội võ cùng nhau đến Hall của chùa Hoa Nghiêm ăn Tết. Mọi người tham dự, đàn bà được yêu cầu mặc áo dài, đàn ông có thể mặc áo vest. Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Tết Của Vovinam