Hình Ảnh Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

click on the image to view the full-size photo Continue reading

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

Chương Trình Tết Trung Thu 2023 Vovinam Chùa Hoa Nghiêm

Click on the image to view the full-size

Elvis Tran

Posted in Cộng Đồng, Sinh Hoạt, Tin Tức, Vovinam | Comments Off on Chương Trình Tết Trung Thu 2023 Vovinam Chùa Hoa Nghiêm

Tết Trung Thu 2023


Kính thưa quý phụ huynh,
Trăng rằm tháng 8 là mùa trăng đẹp nhất trong năm!

Từ xa xưa, người Việt chúng ta đã thưởng ngoạn trăng rằm tháng 8, được gọi là Tết Trung Thu, người lớn ăn bánh, uống trà, ngắm trăng; trẻ em được bánh kẹo, rước đèn với những lồng đèn bằng giấy màu, giấy bóng kiếng, với nhiều màu sắc, hình thù khác nhau. Continue reading

Posted in Cộng Đồng, Lịch Sinh Hoạt, Tin Tức | Comments Off on Tết Trung Thu 2023

Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Hình ảnh Video Thầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại

Please click on the image to view the full-size Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

Hình Ảnh Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 3/9/2023

click on the image to view the full-size photo Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 3/9/2023

Video Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Chùa Hoa Nghiêm Khóa Tu Tự Tứ 2023

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Hình Ảnh Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

click on the image to view the full-size photo Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Tự Tứ Và Cúng Dưởng Trai Tăng Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày Thứ Bảy 2/9/2023

Video Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

Vu Lan Chùa Hoa Nghiêm 2023 -1

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

Hình Ảnh Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023

click on the image to view the full-size photo Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Lễ Vu Lan Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 27/8/2023