Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Ngày 4/2/2023

Hình Ảnh Phật tử Chùa Hoa Nghiêm đi hành hương đầu năm Qúy Mão đến viếng thăm 8 chùa ở Melbourne trong ngày thứ Bẩy 4/â/20â3 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại. Xin nhấn vào hình để phóng lớn hơn

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Phật Tử Chùa Hoa Nghiêm Hành Hương Ngày 4/2/2023

Hoả Hoạn Bao Trùm Ngôi Chùa Cư Sĩ Lâm Ở Springvale

Hơn 80 lính cứu hỏa đã cố gắng chiến đấu với ngọn lửa khổng lồ khi nó nhấn chìm chánh điện của Chùa Cư Sĩ Lâm Minh Nguyệt nổi tiếng tại Springvale, đông nam Melbourne. Cách Chùa Hoa Nghiêm gần 1 km.

Continue reading

Posted in Cộng Đồng, Tin Tức | Comments Off on Hoả Hoạn Bao Trùm Ngôi Chùa Cư Sĩ Lâm Ở Springvale

Phim Ảnh Phật Tử đến Viếng Thăm Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/2023

Phái đoàn Phật tử Chùa Bổ Đề đi hành hành đầuy năm Qụ́y Mão đã đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào sáng ngày Chủ Nhật 29/1/2023 Continue reading

Posted in Giới Thiệu Chùa, Phim Ảnh | Comments Off on Phim Ảnh Phật Tử đến Viếng Thăm Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/2023

Hình Ảnh Phụ Huynh Nhóm Vovinam Hoa Nghiêm 29/1/2023

Dưới đây là một số hình ảnh phụ huynh và gia đình các em sinh hoạt trong nhóm Vovinam Hoa Nghiêm tham dự buổi múa lân của các em trong mùa Xuân Qúy Mão do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại. Xin nhấn vào hình để phóng lớn hơn

Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Hình Ảnh Phụ Huynh Nhóm Vovinam Hoa Nghiêm 29/1/2023

Hình Ảnh Phật Tử Hành Hương Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/2023

Hình Ảnh Phật tử Chùa Bồ Đề, Chùa Ấn Quang và Chùa Quang Minh đi hành hương đầu năm Qúy Mão đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm và thỉnh Phật Cụ ở văn phòng phẩm Chùa Hoa Nghiêm, cũng như ăn trưa và mua thức ăn chay tại Hoa Nghiêm Vegie Hut trong ngày Chủ Nhật 29/1/2023 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại. Xin nhấn vào hình để phóng lớn hơn

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Phật Tử Hành Hương Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/2023

Các Em Trong Nhóm Võ Vovinam Tập Trống Ngày 29-01-2023

Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Các Em Trong Nhóm Võ Vovinam Tập Trống Ngày 29-01-2023

Xuân Quý Mão

Năm mới tặng nhau một chữ THƯƠNG,
Để sau bù đắp cuộc vô thường.
Ân cần, trân quý khi còn gặp,
Biết vẫn còn chung một đoạn đường!
Xin chúc năm mới một chữ HÒA,
Đời không thuận ý hãy cho qua.
Phiền giận, riêng mình ôm mối khổ,
Thanh thản khi lòng niệm thứ tha.
Năm mới mọi người nhớ chữ TÂM, Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Xuân Quý Mão

Phim Video Múa Lân Xuân Qúy Mão Tại Chùa Hoa Nghiêm

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Phim Video Múa Lân Xuân Qúy Mão Tại Chùa Hoa Nghiêm

Phim Video Giao Thừa Tại Chùa Hoa Nghiêm

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Phim Video Giao Thừa Tại Chùa Hoa Nghiêm

Đốt Pháo Múa Lân Giao Thừa Qúy Mão Tại Chùa Hoa Nghiêm

Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Đốt Pháo Múa Lân Giao Thừa Qúy Mão Tại Chùa Hoa Nghiêm