Cảm Niệm Từ Tăng Ni Phật Tử Tham Dự Khoá Tu 2017

Khóa An Cư Kiết Đông

– Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật.
– Nam mô A Di Đà Phật.
– Kính bạch quý Thầy, quý Sư Cô và Phật tử đồng tu.

Thắm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, dư âm của ngày khai giảng khóa tu An Cư Kiết Đông dường như vẫn còn phảng phất. Hôm nay bồi hồi cảm xúc vì là ngày mãn khóa tu, mặc dù chỉ vỏn vẹn có 10 ngày thôi nhưng tình cảm sâu đậm, ân nghĩa tràn đầy mà chúng con đã được hưởng từ quý Thầy, quý Sư Cô cùng đại chúng.

Bạch, quý Thầy rất hoan hỷ giảng Pháp và Pháp đàm để chúng con được khai tâm, mở trí tuệ trong những ngày tham dự khóa tu. Chúng con cảm thấy rất an lạc, và quý Thầy giúp các tu sinh góp ý thành một thời Pháp tuyệt vời đi vào lòng người.

Quý Thầy còn gợi ý khi nghiệp đến, một người Phật tử phải sống như thế nào để bớt nghiệp nhưng nghiệp sanh tử thì không thể chuyển lay. Quý Thầy và quý Sư Cô còn hướng dẫn những thời kinh và niệm Phật kinh hành.

Ngoài ra các Phật tử đã làm công quả rất nhiệt tình để có 3 buổi thọ trai cho chúng con đầy đủ sức khỏe dự khóa tu, chúng con bất thối niềm tin nơi Tam bảo, trải nghiệm thanh thản ngát hương giải thoát. Chúng con rất mang ơn ban trai soạn.

Chúng con nguyện áp dụng và thực hành những gì đã học hầu lợi ích cho chúng con và gia đình.

Kính chúc quý Thầy, quý Sư Cô Pháp thể an khang và các Phật tử đồng tu luôn sống an lành trong ánh hào quang từ bi, trí tuệ của chư Phật và Bồ tát.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
– Nam Mô A Di Đà Phật.
– Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Hoa-Nghiêm.
– Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Quang Minh.
– Kính bạch chư Thượng tọa Đại Đức an cư .
– Kính thưa quý tu sinh.

Con được phép đại diện cho các Sư Cô dự khóa xuất gia ngắn hạn trong mùa an cư 2017, phát biểu cảm tưởng của mình trong khóa tu này.

Hạnh phúc thay! Chúng con đã đủ duyên hưởng 10 ngày an lạc, hòa hợp tại chùa Hoa-Nghiêm.

Năm nay, giáo hội Việt Nam Thống Nhất Úc Châu và Tân Tây Lan tổ chức khóa tu xuất gia ngắn hạn tại chùa Hoa-Nghiêm trong mùa an cư, đạt được một kết quả viên mãn.

Kính thưa quý Ngài, nói đến mùa an cư thì ai ai trong hàng ngũ xuất gia đều biết là các Tăng Ni tụ họp từ nhiều nơi để về đây sống chung hòa hợp, để tu tập giáo Pháp và hành trì Pháp của Phật.

Đây là một dịp để đoàn thể Tăng Ni thực hành nhiệm vụ duy trì một truyền thống quý giá có từ lúc Đức Phật còn tại thế. Giáo hội đã cố gắng thể hiện việc này rất là vất vả vì thời tiết mùa này quá lạnh. Thêm vào đó, chùa Hoa-Nghiêm mới tổ chức lần đầu nên đã làm cho Thầy trụ trì và quý vị Sư Cô ở chùa phải ra sức ra công nhiều lắm. Chúng con xin thành kính tri ơn Thượng tọa trụ trì trong nhiệm vụ lo ăn và chỗ ở ấm áp cho chúng con.

Chúng con lại phải kính tri ơn Thượng tọa về mặt ăn uống nữa. Ngày nào chúng con cũng được hưởng những món ăn tươi, đầy đủ chất bổ, tạo năng lượng tốt cho tu sinh. Thượng tọa đã nhắc nhở chúng con về vô thường để chúng con không giải đải trong tinh thần tu tập giáo Pháp của Phật.
Đồng thời, quý Thầy cũng nhắc nhở chỉ dạy Pháp chỉ quán tu trì hạnh nhẫn nhục, tinh thần hòa hợp sống chung an lạc, đưa đến trí huệ sáng suốt lợi ích sự giác ngộ và giải thoát.

Đặc biệt, chúng con lại có đủ duyên lành là có Thầy An Chí từ Na Uy xa xôi, tận tình giáo huấn chúng con trong đề tài Thất Thánh Tài, nêu rõ lòng tin vững chắc vào giáo lý của Phật mà vững bước trên đường tu hành thanh tịnh. Chúng con hết lòng kính niệm ân của Thầy đã bỏ nhiều thì giờ đến nơi này.

Trong phần giảng huấn, chúng con không thể không phục được tài giải đáp thắc mắc một cách thông suốt trôi chảy của Thầy Giáo thọ Thích Phước Thái. Chúng con còn lo nghĩ nếu Thầy không còn có mặt trong giáo hội thì ai sẽ thay Thầy. Thật là chúng con có phước mới được đủ duyên gặp các vị Thầy hay như vậy.

Trong khóa tu này chúng con lại được hưởng một duyên phước nữa là thay vì trong lúc Pháp đàm, chúng con chỉ được một Thầy trả lời thắc mắc của mình, mà khóa Pháp đàm này có đến 4 Vị Thầy ngồi trên bục giảng. Một trao đổi kinh nghiệm đem lại sự lợi lạc cho chúng con quá nhiều, tăng thêm phấn khởi cho tu sinh, nhất là các Phật tử dự khuyết. Tại sao? Vì chúng con đặt một câu hỏi thì có được đến 4 câu trả lời quá đầy đủ, tạo cho tinh thần học giáo lý thêm phần linh động, như nhìn 4 Vị ngồi trên bục giảng, chúng con nghĩ đấy là tôn nghiêm của Giáo hội phục vụ tha nhân.

Chúng con không quên niệm ơn các vị Phật tử trong ban trù đường, các Sư Cô chùa Hoa-Nghiêm đã tận tình giúp đỡ về mọi mặt như dọn rửa chén bát, lo trà, lo nước, lo cà phê bánh ngọt cho khóa tu quá chu đáo. Chúng con nhớ lại những khi ở trong khóa tu, ăn xong phải tự lo dọn dẹp rửa chén bát của phần mình. Vấn đề chấp tác, dọn dẹp nhà vệ sinh, chúng con cũng được phục vụ đúng mức, làm chúng con tự thấy hổ thẹn quá!

Thêm vào đó, chúng con lại được nghe Thầy Linh Tấn tuổi trẻ tài cao, giảng rành rẻ về nghiệp duyên cho tu sinh. Điều này cũng mang lại phần hứng thú trong tinh thần học tập của tu sinh.

Mỗi lần mùa an cư về, chúng con đều ngậm ngùi nhớ lại vị Ân Sư của mình, nhớ lại Thầy tuổi già trên 90, mỗi đêm vẫn đến giảng cho chúng con nghe những bài Pháp mà thấy tiếc thương Thầy quá. Xin nguyện cho Ân Sư được tái sanh để độ đời tiếp tục trong nguyện vọng của Thầy.

Thầy Phước Tấn cũng đã thành công mỹ mãn trong việc quản chúng ở Tổ đình Phước Huệ. Chúng con kính cảm niệm công đức của Thầy.

Để dứt lời, chúng con một lần nữa kính niệm ơn Thượng tọa trụ trì chùa Hoa-Nghiêm trong việc vất vả tổ chức khóa tu. Đồng thời chúng con cũng xin đê đầu tri ân quý Thầy đã hết lòng giảng dạy dìu dắt chúng con trên đường giải thoát. Chúng con nguyện sẽ đem tinh thần hòa hợp, không khí an lạc tại chùa này về chùa mình, hầu đáp lại ơn giảng dạy và ơn lo lắng chu toàn chỗ ăn ở của Thầy trụ trì và quý Sư Cô ở chùa.

Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Thầy và chư tôn đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật quả viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Sư Cô Phước Đức– Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
– Nam Mô A Di Đà Phật

– Con Pháp danh Diệu Quang, kính xin bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, Ni, cùng chư vị đồng tu.

Thật là một phúc duyên thù thắng cho chúng con được về đây tham dự khóa tu mùa an cư kiết đông của chư tôn đức Tăng, Ni tại chùa Hoa-Nghiêm.

Nhờ hội đủ những duyên lành mà chúng con đã tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp, hôm nay chúng con câu hội về đây để tu học. Chúng con đã được quý Thầy làm lễ thế phát, quý Cô đã giúp chúng con phủi tóc. Chúng con tự nguyện với chính mình, bắt đầu từ ngày hôm nay và những ngày sau này luôn cố gắng gìn giữ ba nghiệp thân, khẩu, ý, giữ chánh niệm.

Quý Thầy Cô đã giải thích cho chúng con 10 giới Sa di để hành trì trong thời gian tu tập, giữ đúng thời khóa như công phu, nghe những thời Pháp của quý Thầy đã dạy như bố thí ba-la-mật, pháp quán chỉ, sống chung an lạc.

Chúng con luôn cố gắng học hỏi, trau dồi những giáo lý mà quý Thầy đã truyền trao cho, để áp dụng trong đời sống cho gia đình và xã hội qua oai nghi của người tu hành như đi, đứng, nằm, ngồi. Khi ăn nói luôn giữ chánh niệm, thường thực hành hạnh nhẫn nhục, tri túc, tinh thần lục hòa, luôn khởi tâm từ bi, hướng thượng, quán vô thường.

Tu để hóa giải những oan gia nghiệp chướng mà chúng con đã gây tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp và hiện đời. Tu để trở về với tánh giác của mình.

Những công ơn của quý Thầy tựa như trời biển. Chúng con có được ngày hôm nay đều nhờ sự chỉ dạy của Thầy, Cô.

Sau khi xả giới về nhà chúng con sẽ luôn cố gắng hành trì những điều mà chúng con đã học được trong khóa tu. Chúng con tự biết rằng tập khí vẫn còn sâu dày từ nhiều đời như thường hay nói chuyện lớn tiếng, khi thọ trai vẫn còn gây nhiều tiếng động, và nhiều điều thiếu sót mà chúng con đã vô tình làm trong những lúc hành xử với mọi người. Kính xin quý Thầy Cô hoan hỷ thương mà bỏ qua cho.

Chúng con nguyện sẽ tu hành ngày một tinh tấn hơn.

Trên đường đời không gì bằng tinh tấn.
Không gì bằng trí tuệ của đời ta.

Giờ đây chúng con thành tâm cảm niệm những công đức mà quý Thầy Cô đã tận tâm, tận lực hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu tập để có một cuộc sống an lạc và giải thoát.

Chúng con cũng không quên cảm ơn ban trù đường, ban ngoại hộ …vv…đã trợ duyên cho khóa tu được thành tựu viên mãn. Sự hiểu biết của chúng con còn rất hạn hẹp thiếu xót, kính xin quý Thầy Cô hoan hỷ cho.

Chúng con kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức Tăng, Ni Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật quả viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Diệu Quang– Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ.t
– Nam Mô A Di Đà Phật.
– Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Hoa-Nghiêm.
– Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Quang Minh.
– Kính bạch chư Thượng tọa Đại Đức an cư .
– Kính thưa quý tu sinh.

Con được phép đại diện cho các Sư Cô dự khóa xuất gia ngắn hạn trong mùa an cư 2017, phát biểu cảm tưởng của mình trong khóa tu này.

Hạnh phúc thay! Chúng con đã đủ duyên hưởng 10 ngày an lạc, hòa hợp tại chùa Hoa-Nghiêm.

Năm nay, giáo hội Việt Nam Thống Nhất Úc Châu và Tân Tây Lan tổ chức khóa tu xuất gia ngắn hạn tại chùa Hoa-Nghiêm trong mùa an cư, đạt được một kết quả viên mãn.

Kính thưa quý Ngài, nói đến mùa an cư thì ai ai trong hàng ngũ xuất gia đều biết là các Tăng Ni tụ họp từ nhiều nơi để về đây sống chung hòa hợp, để tu tập giáo Pháp và hành trì Pháp của Phật.

Đây là một dịp để đoàn thể Tăng Ni thực hành nhiệm vụ duy trì một truyền thống quý giá có từ lúc Đức Phật còn tại thế. Giáo hội đã cố gắng thể hiện việc này rất là vất vả vì thời tiết mùa này quá lạnh. Thêm vào đó, chùa Hoa-Nghiêm mới tổ chức lần đầu nên đã làm cho Thầy trụ trì và quý vị Sư Cô ở chùa phải ra sức ra công nhiều lắm. Chúng con xin thành kính tri ơn Thượng tọa trụ trì trong nhiệm vụ lo ăn và chỗ ở ấm áp cho chúng con.

Chúng con lại phải kính tri ơn Thượng tọa về mặt ăn uống nữa. Ngày nào chúng con cũng được hưởng những món ăn tươi, đầy đủ chất bổ, tạo năng lượng tốt cho tu sinh. Thượng tọa đã nhắc nhở chúng con về vô thường để chúng con không giải đải trong tinh thần tu tập giáo Pháp của Phật.

Đồng thời, quý Thầy cũng nhắc nhở chỉ dạy Pháp chỉ quán tu trì hạnh nhẫn nhục, tinh thần hòa hợp sống chung an lạc, đưa đến trí huệ sáng suốt lợi ích sự giác ngộ và giải thoát.

Đặc biệt, chúng con lại có đủ duyên lành là có Thầy An Chí từ Na Uy xa xôi, tận tình giáo huấn chúng con trong đề tài Thất Thánh Tài, nêu rõ lòng tin vững chắc vào giáo lý của Phật mà vững bước trên đường tu hành thanh tịnh. Chúng con hết lòng kính niệm ân của Thầy đã bỏ nhiều thì giờ đến nơi này.

Trong phần giảng huấn, chúng con không thể không phục được tài giải đáp thắc mắc một cách thông suốt trôi chảy của Thầy Giáo thọ Thích Phước Thái. Chúng con còn lo nghĩ nếu Thầy không còn có mặt trong giáo hội thì ai sẽ thay Thầy. Thật là chúng con có phước mới được đủ duyên gặp các vị Thầy hay như vậy.

Trong khóa tu này chúng con lại được hưởng một duyên phước nữa là thay vì trong lúc Pháp đàm, chúng con chỉ được một Thầy trả lời thắc mắc của mình, mà khóa Pháp đàm này có đến 4 Vị Thầy ngồi trên bục giảng. Một trao đổi kinh nghiệm đem lại sự lợi lạc cho chúng con quá nhiều, tăng thêm phấn khởi cho tu sinh, nhất là các Phật tử dự khuyết. Tại sao? Vì chúng con đặt một câu hỏi thì có được đến 4 câu trả lời quá đầy đủ, tạo cho tinh thần học giáo lý thêm phần linh động, như nhìn 4 Vị ngồi trên bục giảng, chúng con nghĩ đấy là tôn nghiêm của Giáo hội phục vụ tha nhân.

Chúng con không quên niệm ơn các vị Phật tử trong ban trù đường, các Sư Cô chùa Hoa-Nghiêm đã tận tình giúp đỡ về mọi mặt như dọn rửa chén bát, lo trà, lo nước, lo cà phê bánh ngọt cho khóa tu quá chu đáo. Chúng con nhớ lại những khi ở trong khóa tu, ăn xong phải tự lo dọn dẹp rửa chén bát của phần mình. Vấn đề chấp tác, dọn dẹp nhà vệ sinh, chúng con cũng được phục vụ đúng mức, làm chúng con tự thấy hổ thẹn quá!

Thêm vào đó, chúng con lại được nghe Thầy Linh Tấn tuổi trẻ tài cao, giảng rành rẻ về nghiệp duyên cho tu sinh. Điều này cũng mang lại phần hứng thú trong tinh thần học tập của tu sinh.

Mỗi lần mùa an cư về, chúng con đều ngậm ngùi nhớ lại vị Ân Sư của mình, nhớ lại Thầy tuổi già trên 90, mỗi đêm vẫn đến giảng cho chúng con nghe những bài Pháp mà thấy tiếc thương Thầy quá. Xin nguyện cho Ân Sư được tái sanh để độ đời tiếp tục trong nguyện vọng của Thầy.

Thầy Phước Tấn cũng đã thành công mỹ mãn trong việc quản chúng ở Tổ đình Phước Huệ. Chúng con kính cảm niệm công đức của Thầy.

Để dứt lời, chúng con một lần nữa kính niệm ơn Thượng tọa trụ trì chùa Hoa-Nghiêm trong việc vất vả tổ chức khóa tu. Đồng thời chúng con cũng xin đê đầu tri ân quý Thầy đã hết lòng giảng dạy dìu dắt chúng con trên đường giải thoát. Chúng con nguyện sẽ đem tinh thần hòa hợp, không khí an lạc tại chùa này về chùa mình, hầu đáp lại ơn giảng dạy và ơn lo lắng chu toàn chỗ ăn ở của Thầy trụ trì và quý Sư Cô ở chùa.

Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Thầy và chư tôn đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật quả viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Huệ Tường


This entry was posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.