Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC

❖ ĐIỀU KIỆN CHUNG :

• Các lớp đàn và hát sẽ học chung 6 ngưới 1 lớp và học phí là 10$/giờ. Nếu muốn học ít người hơn thì học phí sẽ cao hơn.

• Các lớp trống 2 người học phí là $15/30 phút, hoặc 3 người thì học phí là $15/45 phút.

• Học sinh phải từ 12 tuổi trở lên, cần hiểu tiếng Việt vì giảng bài bằng tiếng Việt.

• Học sinh cần có thêm thời gian để thực hành bài tập ở nhà :

– Các Lớp Guitar : 2 giờ mỗi tuần
– Lớp Trống và Hát : 1 giờ mỗi tuần

• Học sinh lớp đàn cần có đàn mang theo vô lớp.

• Học sinh lớp trống cần có 1 bộ trống để tập ở nhà.

• Học phí sẽ được đóng trước cho mỗi 10 tuần.

• Nhạc và Tài liệu (bằng 2 thứ tiếng) sẽ được cung cấp miễn phí.

• Nếu học sinh có được các Quỷ của Chính Phủ hổ trợ, có thể yêu cầu Học Riêng (One To One) và có thể giảng bằng tiếng Anh.

❖ THỜI GIAN VÀ MỤC TIÊU :

➢ LỚP GUITAR CĂN BẢN (BEGINNERS) :

• Thời Gian: 50 Tuần – Mỗi tuần 1 giờ gồm Lý Thuyết và Thực Hành

• Mục Tiêu: Để học sinh có thể đọc được nhạc và tự đàn đúng những bản nhạc thông thường dù chưa nghe qua.

➢ LỚP GUITAR TRUNG CẤP (IMMEDIATE) :

• Thời Gian: 95 Tuần – Kể cả Lý Thuyết và Thực Hành.

• Mục Tiêu: Để học sinh hiểu về Hợp Âm và áp dụng vào đầy đủ các Điệu Nhạc hiện hành để Đệm Ca hoặc Hòa tấu trong nhóm nhỏ.

➢ LỚP GUITAR NÂNG CAO (ADVANCE) :

• Thời Gian: 95 Tuần – Kể cả Lý Thuyết và Thực Hành.

• Mục Tiêu: Chuẩn bị các kỹ năng và tình huống khi trình diễn trên sân khấu.

➢ LỚP GUITAR ĐỆM CẤP TỐC (RHYTHM GUITAR) :

• Thời Gian: 50 Tuần – Thực hành với Lý Thuyết tối thiểu.

• Mục Tiêu: Để học sinh có thể Đệm Ca hoặc Hòa Tấu với đầy đủ các Điệu Nhạc hiện hành.

➢ LỚP DẠY HÁT CĂN BẢN (BASIC SINGING) :

• Thời Gian: 50 Tuần – Tập Hát với Lý Thuyết tối thiểu.

• Mục Tiêu: Để học sinh có thể ca Nhạc Việt đúng giọng và đúng nhịp (Không dạy Luyện Giọng hay Ca Bè).

➢ LỚP TRỐNG (DRUMMER) :

• Thời Gian: 36 Tuần – Thực hành với Lý Thuyết tối thiểu.

• Mục Tiêu: Để học sinh có thể đánh được đầy đủ các Điệu Nhạc cho Ball Room – Kể cả Fantazy (Fills)

download pdf format

This entry was posted in Giáo Dục, Lớp Nhạc, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.