Category Archives: Phật Học

Tháng Bảy Âm Lịch

Tháng Bảy Âm Lịch Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt, Toát hơi may lạnh ngắt xương khô; Não người thay buổi chiều thu! Ngàn lau khóm bạc, lá ngô dòng vàng, Đường bạch dương bóng chiều man mát, Ngọn … Continue reading

Posted in Phật Học | Comments Off on Tháng Bảy Âm Lịch

Cảm Niệm Vu Lan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ngưỡng bạch trên chư tôn Hòa Thượng chứng minh Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức … Continue reading

Posted in Phật Học | Comments Off on Cảm Niệm Vu Lan