Category Archives: Phim Ảnh

Hình Ảnh Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024

Click on the image to view the full-size

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Phật Tử Các Chùa Đến Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 17-18/02/2024

Video Clip Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 Tại Chùa Hoa Nghiêm – Phần 1

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video Clip Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Hình Ảnh Đón Giao Thừa Giáp Thìn Tại Chùa Hoa Nghiêm – 9 & 10/2/2024

Please click on the image to view the full-size

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đón Giao Thừa Giáp Thìn Tại Chùa Hoa Nghiêm – 9 & 10/2/2024

Hình Ảnh Lễ Truy Niệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sĩ Ngày Tại Chùa Ấn Quang Ngày 13/1/2024

Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Lễ Truy Niệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sĩ Ngày Tại Chùa Ấn Quang Ngày 13/1/2024

Phim Ảnh Lễ Vía A Di Đà & Khóa Tu Cuối Năm 2023

Dưới đây là Video Clips Ngày Lễ Vía Khánh Đản Phật A Di Đà và khóa tu ngắn cuối năm 2023 do Cô Huê Hiếu ghi hình Vía A Di Đà & Khóa Tu Cuối Năm 2023 – 1

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Phim Ảnh Lễ Vía A Di Đà & Khóa Tu Cuối Năm 2023

Video Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

Posted in Phim Ảnh, Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Video Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

Hình Ảnh Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

click on the image to view the full-size photo

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Trung Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 30/9/2023

Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Hình ảnh Video Thầy Thích Minh Thành tới Thuyết Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm ngày thứ Bảy 16/9/2023 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại Please click on the image to view the full-size

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Video Thuyết Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 16/9/2023

Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023 

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Video ̣Chùa Hoa Nghiêm Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ 2023

Hình Ảnh Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 3/9/2023

click on the image to view the full-size photo

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Tri Ân Tình Cha Mẹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 3/9/2023