Category Archives: Sinh Hoạt

Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Posted in Giáo Dục, Lớp Nhạc, Sinh Hoạt | Comments Off on Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Hoa Nghiem Vegie Hut opens – Take Away only During Lockdown Victoria Thursday to Sunday from 10 am to 7 pm Quý vị có thể đến Chùa hoặc gọi order 9540 3087 hoặc 0492 467 428 Quý vị có thể … Continue reading

Posted in Nhà Hàng Vegie Hut, Sinh Hoạt | Comments Off on Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Founder’s Message “Understanding and love is not something that you gain, it exists like a seed in every child. The Hoa Nghiem Primary School was founded as an environment where children can be awakened to their capacity to be wise … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Sinh Hoạt, Trường Tiểu Học | Comments Off on Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Lịch Sinh Hoạt Văn Hóa Hằng Năm – Special Cultural Events

́ Lunar New Year Eve and New Year Day With thousands of participants, a variety of musical shows, tasting vegetartian food.

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Lịch Sinh Hoạt Văn Hóa Hằng Năm – Special Cultural Events

Hoa Nghiem ELC Lớp Kinder

Dành cho các em 3 & 4 tuổi theo học lớp Kinder Director: Mrs Emma Sutcliffe Email: emma.sutcliffe@hoanghiem.vic.edu.au Tel: 8510 2244 hoặc 0413 856 327 Our Programs Play is a young child’s way of learning. Play is the way children … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Nhà Trẻ, Sinh Hoạt | Comments Off on Hoa Nghiem ELC Lớp Kinder

Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies

Chùa Hoa Nghiêm thành lập Ban Tuyên Úy gồm Thăm Viếng, Hộ Niệm và Trợ Niệm có thể giúp đở người thân trong gia đình có người già,  bệnh hay sắp lâm chung cùng cầu nguyện và thực hành những … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tuyên Úy | Comments Off on Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Hoa Nghiem Vietnamese Language School Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm (W) www.vls.hoanghiem.org.au Giới Thiệu Principal’s Message Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organisation). Mục đích chính của trường là giảng dạy ngôn ngữ … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Trường Việt Ngữ | Comments Off on Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Giới Thiệu Thư Viện Hoa Nghiêm

Thư Viện Hoa Nghiêm là một trong những thư viện Phật hàng đầu được xây dựng nhằm tiếp nối việc phổ biến và hoằng dương Phật Pháp hiện nay Thư Viện Hoa Nghiêm đã có

Posted in Sinh Hoạt, Thư Viện | Comments Off on Giới Thiệu Thư Viện Hoa Nghiêm

Khóa Tu Mùa Thu 2019 Chùa Hoa Nghiêm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm Kính thưa sư cô Huệ Thanh, cùng các sư cô Chúng con có duyên lành được dự … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Khóa Tu Mùa Thu 2019 Chùa Hoa Nghiêm

Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh về Khóa Tu Mùa Thu ở Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiểu ghi hình lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn Phật tử chuẩn bị cho Khóa Tu … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm