Category Archives: Sinh Hoạt

Lễ Phật Đản Năm 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Người đã đến, vầng hồng dương rạng rỡ Bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen, Ưu Đàm hoa còn lưu hương muôn thuở Cõi trầm luân còn nhắc nhớ bao phen

Posted in Lịch Sinh Hoạt | Comments Off on Lễ Phật Đản Năm 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Đội võ Vovinam Biểu Diễn Võ Thuật

Mới sáng sớm các em Vovinam tụ về chùa lo sắp ghế trong chánh điện, dưới hall, cũng như ở ngoài trời dưới bóng mát cây to gần hall. Sau lễ tắm Phật, thầy Viện chủ mời Phật tử xuống … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Đội võ Vovinam Biểu Diễn Võ Thuật

Lịch Sinh Hoạt Chùa Hoa Nghiêm 2022

Click on image to download pdf file

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Lịch Sinh Hoạt Chùa Hoa Nghiêm 2022

Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Click on the image to view the full-size

Posted in Đạo Tràng, Giới Thiệu Chùa, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Pháo Nổ Lân Cười Vui Ngày Tết Hoa Nghiêm Ngày 1/2/2022

Posted in Sinh Hoạt | Comments Off on Pháo Nổ Lân Cười Vui Ngày Tết Hoa Nghiêm Ngày 1/2/2022

Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Posted in Giáo Dục, Lớp Nhạc, Sinh Hoạt | Comments Off on Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Hoa Nghiem Vegie Hut opens – Take Away only During Lockdown Victoria Thursday to Sunday from 10 am to 7 pm Quý vị có thể đến Chùa hoặc gọi order 9540 3087 hoặc 0492 467 428 Quý vị có thể … Continue reading

Posted in Nhà Hàng Vegie Hut, Sinh Hoạt | Comments Off on Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Founder’s Message “Understanding and love is not something that you gain, it exists like a seed in every child. The Hoa Nghiem Primary School was founded as an environment where children can be awakened to their capacity to be wise … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Sinh Hoạt, Trường Tiểu Học | Comments Off on Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Lịch Sinh Hoạt Văn Hóa Hằng Năm – Special Cultural Events

́ Lunar New Year Eve and New Year Day With thousands of participants, a variety of musical shows, tasting vegetartian food.

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Lịch Sinh Hoạt Văn Hóa Hằng Năm – Special Cultural Events

Hoa Nghiem ELC Lớp Kinder

Dành cho các em 3 & 4 tuổi theo học lớp Kinder Director: Mrs Emma Sutcliffe Email: emma.sutcliffe@hoanghiem.vic.edu.au Tel: 8510 2244 hoặc 0413 856 327 Our Programs Play is a young child’s way of learning. Play is the way children … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Nhà Trẻ, Sinh Hoạt | Comments Off on Hoa Nghiem ELC Lớp Kinder