Category Archives: Đạo Tràng

Khóa Tu Ở Chùa Hoa Nghiêm Vía A Di Đà Cuối Năm 2023

Chùa Hoa Nghiêm Úc Đại Lợi mở khóa tu 2 ngày. Bắt đầu vào thứ sáu, 29/12/2023 (17/11 âm lịch) là ngày Vía Đức Phật A Di Đà. Sáng sớm Phật tử đã tề tựu cùng nhau trên chánh điện. … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Khóa Tu Ở Chùa Hoa Nghiêm Vía A Di Đà Cuối Năm 2023

Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà & Khóa Tu Cuối Năm 2023

Dưới đây là Hình Ảnh Ngày Lễ Vía Khánh Đản Phật A Di Đà và khóa tu ngắn cuối năm 2023 do Cô Huê Hiếu ghi hình lại xin nhấn vào hình để xem cở lón hơn

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà & Khóa Tu Cuối Năm 2023

Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Mở pdf de đoc theo thứ tự trang NGHI THỨC TỤNG KINH (Trước khi tụng kinh, nên súc miệng, rửa mặt, rửa tay, rồi mặc áo tràng, đốt hương, xá, quỳ đọc bài cúng hương)

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Kinh A Di Đà Diễn Nghĩa ̣- Hoa Nghiêm Đạo Tràng

Hình Khóa Tu Mùa Thu Chùa Hoa Nghiêm Ngày 8 & 9/4/2023

Dưới đây là hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại hình Khóa Tu Thứ bảy 8/4/2023 tu ở chùa và Chủ nhật 9/4/2023 tu ở Park. Xin nhấn vào hình để xem cở lớn

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Khóa Tu Mùa Thu Chùa Hoa Nghiêm Ngày 8 & 9/4/2023

Điếu Văn Cô Huệ Thọ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm. Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô đang hiện diện nơi đây. Kính thưa quí vị quan … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Điếu Văn Cô Huệ Thọ

Hình Ảnh Khóa Tu Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 22 – 24/12/2022

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 22 – 24/12/2022

Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà Chùa Hoa Nghiem Ngày 10/12/2022

Hình Ảnh Lễ Vía Phật A Di Đà tại Chùa Hoa Nghiem vào chiều ngày Thứ Bảy 10/12/2022, do Cê Huệ Hiếu ghi hình lại, xin nhấn vào hình để xem nguyên cở lớn hơn

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà Chùa Hoa Nghiem Ngày 10/12/2022

Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Click on the image to view the full-size

Posted in Đạo Tràng, Giới Thiệu Chùa, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Khóa Tu Mùa Thu 2019 Chùa Hoa Nghiêm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm Kính thưa sư cô Huệ Thanh, cùng các sư cô Chúng con có duyên lành được dự … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Khóa Tu Mùa Thu 2019 Chùa Hoa Nghiêm

Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh về Khóa Tu Mùa Thu ở Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiểu ghi hình lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn Phật tử chuẩn bị cho Khóa Tu … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm