Category Archives: Giáo Dục

Hình Ảnh Đêm Nhạc Trình Diễn Lớp Đàn Hoa Nghiêm Tối 18/2/2024

Đêm Nhạc Performance Night của Hoa Nghiêm band – lớp nhạc Thầy Hạnh tại Chùa Hoa Nghiêm. Được sự đồng ý và khích lệ của Hoà thượng trụ trì, nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn, Thầy Hạnh sau mấy tháng … Continue reading

Posted in Lớp Nhạc, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Đêm Nhạc Trình Diễn Lớp Đàn Hoa Nghiêm Tối 18/2/2024

Văn Nghệ Mừng Xuân Chủ Nhật 18/2/2024

Click on the image to view the full-size

Posted in Giáo Dục, Lớp Nhạc, Sinh Hoạt | Comments Off on Văn Nghệ Mừng Xuân Chủ Nhật 18/2/2024

Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Posted in Giáo Dục, Lớp Nhạc, Sinh Hoạt | Comments Off on Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Founder’s Message “Understanding and love is not something that you gain, it exists like a seed in every child. The Hoa Nghiem Primary School was founded as an environment where children can be awakened to their capacity to be wise … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Sinh Hoạt, Trường Tiểu Học | Comments Off on Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Hoa Nghiem ELC Lớp Kinder

Dành cho các em 3 & 4 tuổi theo học lớp Kinder Director: Mrs Emma Sutcliffe Email: emma.sutcliffe@hoanghiem.vic.edu.au Tel: 8510 2244 hoặc 0413 856 327 https://www.hoanghiem.vic.edu.au/elc-about-us Our Programs Play is a young child’s way of learning. Play is the way … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Nhà Trẻ, Sinh Hoạt | Comments Off on Hoa Nghiem ELC Lớp Kinder

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Hoa Nghiem Vietnamese Language School Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm (W) www.hoanghiemvls.vic.edu.au/   Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm Menu Giới Thiệu Hội Đồng Quản Trị Giáo Viên Enrolment – Đăng Ký Học Hình thức ghi danh School Fee – Học … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Trường Việt Ngữ | Comments Off on Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Funding Announcement Sunday 3/2/2013

Mordialloc MP Lorraine Wreford announced a $600,000 grant for the Hoa  Nghiem Buddhist Temple in Springvale South at their New Year festivities  on Sunday. Sister Thich Phuoc Uyen, Mordialloc MP Lorraine Wreford, and Venerable Thich Thien Tam Abbot of Hoa … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Sinh Hoạt, Trường Tiểu Học | Comments Off on Funding Announcement Sunday 3/2/2013