Category Archives: Lịch Sinh Hoạt

Lịch Sinh Hoạt Văn Hóa Hằng Năm – Special Cultural Events

́ Lunar New Year Eve and New Year Day With thousands of participants, a variety of musical shows, tasting vegetartian food.

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Lịch Sinh Hoạt Văn Hóa Hằng Năm – Special Cultural Events

Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019

Xuân thay áo cả đất trời Xuân gieo lộc biếc, môi người nở hoa Xuân yêu thương đến muôn nhà Ước nguyền năm mới thuận hòa ấm êm… Lắng nghe chuông vọng cửa Thiền Dang tay đón gió bình yên … Continue reading

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019