Category Archives: Nhà Hàng Vegie Hut

Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Hoa Nghiem Vegie Hut opens – Take Away only During Lockdown Victoria Thursday to Sunday from 10 am to 7 pm Quý vị có thể đến Chùa hoặc gọi order 9540 3087 hoặc 0492 467 428 Quý vị có thể … Continue reading

Posted in Nhà Hàng Vegie Hut, Sinh Hoạt | Comments Off on Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut