Category Archives: Sinh Hoạt

Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies

Chùa Hoa Nghiêm thành lập Ban Tuyên Úy gồm Thăm Viếng, Hộ Niệm và Trợ Niệm có thể giúp đở người thân trong gia đình có người già,  bệnh hay sắp lâm chung cùng cầu nguyện và thực hành những … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tuyên Úy | Comments Off on Ban Tuyên Úy – Chaplainey Servies

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Hoa Nghiem Vietnamese Language School Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm (W) www.vls.hoanghiem.org.au Giới Thiệu Principal’s Message Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organisation). Mục đích chính của trường là giảng dạy ngôn ngữ … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Trường Việt Ngữ | Comments Off on Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

Giới Thiệu Thư Viện Hoa Nghiêm

Thư Viện Hoa Nghiêm là một trong những thư viện Phật hàng đầu được xây dựng nhằm tiếp nối việc phổ biến và hoằng dương Phật Pháp hiện nay Thư Viện Hoa Nghiêm đã có

Posted in Sinh Hoạt, Thư Viện | Comments Off on Giới Thiệu Thư Viện Hoa Nghiêm

Khóa Tu Mùa Thu 2019 Chùa Hoa Nghiêm

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật Kính thưa thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm Kính thưa sư cô Huệ Thanh, cùng các sư cô Chúng con có duyên lành được dự … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Khóa Tu Mùa Thu 2019 Chùa Hoa Nghiêm

Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh về Khóa Tu Mùa Thu ở Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiểu ghi hình lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn Phật tử chuẩn bị cho Khóa Tu … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm

Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019

Xuân thay áo cả đất trời Xuân gieo lộc biếc, môi người nở hoa Xuân yêu thương đến muôn nhà Ước nguyền năm mới thuận hòa ấm êm… Lắng nghe chuông vọng cửa Thiền Dang tay đón gió bình yên … Continue reading

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019

Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà Tại Chùa Hoa Nghiêm Vào Chủ Nhật 17/11 AL 2018

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại hình ảnh qúy Tăng, Ni cùng qúy Phật tử tham dự Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Chùa Hoa Nghiêm vào ngày Chủ Nhật 23/12/2018 … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà Tại Chùa Hoa Nghiêm Vào Chủ Nhật 17/11 AL 2018

Hình Ảnh Khóa Tu Ngắn Hạn Mùa Hè 2018

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại hình ảnh qúy Tăng, Ni cùng qúy Phật tử tham dự Khóa Tu Ngắn Hạn Mùa Hè 2018 tại Chùa Hoa Nghiêm. Xin nhấn vào hình để … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Ngắn Hạn Mùa Hè 2018

Về Sự Ra Đời Của Một ĐạoTràng

Từ hôm trước Tết Đinh Hợi (2007) vài tháng cho đến nay, những ai có dịp ghé chùa Hoa Nghiêm và nếu đi vào chánh điện bằng cửa hông sẽ thấy trên cửa hai bên hông của chánh điện có … Continue reading

Posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt | Comments Off on Về Sự Ra Đời Của Một ĐạoTràng

Lễ Hội Hoa Tulip Melbourne 2018

Thông Báo – Ban Tương Tế chùa Hoa Nghiêm Nhằm tạo điều kiện cho quý hội viên Tương Tế, gia đình và bạn bè sống vui sống khoẻ, nay Ban Tương Tế chùa Hoa Nghiêm tổ chức chuyến đi chơi … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tương Tế | Comments Off on Lễ Hội Hoa Tulip Melbourne 2018