Category Archives: Sinh Hoạt

Vu Lan 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Mùa Vu Lan lại về trên xứ Úc, tiểu bang Melbourne giữa tháng 7 âm lịch này. Mưa suốt, thỉnh thoảng chút nắng xanh vời vợi khung trời nhưng không đủ ấm áp mùa đông gió lạnh. Ngồi nhớ mẹ! … Continue reading

Posted in Lịch Sinh Hoạt | Comments Off on Vu Lan 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Lễ Phật Đản Năm 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Người đã đến, vầng hồng dương rạng rỡ Bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen, Ưu Đàm hoa còn lưu hương muôn thuở Cõi trầm luân còn nhắc nhớ bao phen

Posted in Lịch Sinh Hoạt | Comments Off on Lễ Phật Đản Năm 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Đội võ Vovinam Biểu Diễn Võ Thuật

Mới sáng sớm các em Vovinam tụ về chùa lo sắp ghế trong chánh điện, dưới hall, cũng như ở ngoài trời dưới bóng mát cây to gần hall. Sau lễ tắm Phật, thầy Viện chủ mời Phật tử xuống … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Vovinam | Comments Off on Đội võ Vovinam Biểu Diễn Võ Thuật

Lịch Sinh Hoạt Chùa Hoa Nghiêm 2022

Click on image to download pdf file

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Lịch Sinh Hoạt Chùa Hoa Nghiêm 2022

Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Click on the image to view the full-size

Posted in Đạo Tràng, Giới Thiệu Chùa, Sinh Hoạt | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Tường Trình Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Posted in Lịch Sinh Hoạt, Sinh Hoạt | Comments Off on Tường Trình Lễ Đón Giao Thừa Chùa Quang Minh Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Pháo Nổ Lân Cười Vui Ngày Tết Hoa Nghiêm Ngày 1/2/2022

Posted in Sinh Hoạt | Comments Off on Pháo Nổ Lân Cười Vui Ngày Tết Hoa Nghiêm Ngày 1/2/2022

Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Posted in Giáo Dục, Lớp Nhạc, Sinh Hoạt | Comments Off on Các Lớp Guitar và Trống Sắp Mở

Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Hoa Nghiem Vegie Hut opens – Take Away only During Lockdown Victoria Thursday to Sunday from 10 am to 7 pm Quý vị có thể đến Chùa hoặc gọi order 9540 3087 hoặc 0492 467 428 Quý vị có thể … Continue reading

Posted in Nhà Hàng Vegie Hut, Sinh Hoạt | Comments Off on Nhà Hàng Chay Hoa Nghiêm – Vegie Hut

Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School

Founder’s Message “Understanding and love is not something that you gain, it exists like a seed in every child. The Hoa Nghiem Primary School was founded as an environment where children can be awakened to their capacity to be wise … Continue reading

Posted in Giáo Dục, Sinh Hoạt, Trường Tiểu Học | Comments Off on Trường Tiểu Học Hoa Nghiêm – Hoa Nghiem Primary School