Category Archives: Thư Viện

Giới Thiệu Thư Viện Hoa Nghiêm

Thư Viện Hoa Nghiêm là một trong những thư viện Phật hàng đầu được xây dựng nhằm tiếp nối việc phổ biến và hoằng dương Phật Pháp hiện nay Thư Viện Hoa Nghiêm đã có

Posted in Sinh Hoạt, Thư Viện | Comments Off on Giới Thiệu Thư Viện Hoa Nghiêm