Category Archives: Tương Tế

Lễ Hội Hoa Tulip Melbourne 2018

Thông Báo – Ban Tương Tế chùa Hoa Nghiêm Nhằm tạo điều kiện cho quý hội viên Tương Tế, gia đình và bạn bè sống vui sống khoẻ, nay Ban Tương Tế chùa Hoa Nghiêm tổ chức chuyến đi chơi … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt, Tương Tế | Comments Off on Lễ Hội Hoa Tulip Melbourne 2018