Chương Trình Bảo Trợ Học Sinh Nghèo Việt Nam

Gần hai mươi năm qua, Ban Xã Hội Chùa Hoa Nghiêm đã làm một số công tác từ thiện, cứu trợ thiên tai, giúp người nghèo ở Việt Nam. Nhưng, tổng kết đánh giá lại thì thấy chương trình  Bảo trợ học sinh nghèo là kết quả tốt nhất, vì đúng đối tượng cần giúp đỡ, hiệu quả quản lý cao, chặt chẽ và tài chánh đi thẳng đến các em học sinh.

Tại sao là kết quả tốt nhất?

Trong gia đình nghèo, các em học sinh là gánh nặng kinh tế của gia đình, nhất là khi các em học lớp 11 – 12 hoặc đại học. Nếu chúng ta bảo trợ được một phần nào chi phí học tập cho các em, là gia đình giảm bớt một gánh nặng rất lớn!

Thời gian học tập thường là từ 4-6 năm, từ lớp 10 đến đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học các em có một kiến thức vững chắc, một nghề nghiệp việc làm ổn định, từ đó các em tự lo chính bản thân và  giúp đở cho gia đình, mà chúng ta không cần phải lo nửa.  Chúng ta cho họ cần câu hơn là một con cá. Vì cho họ con cá họ ăn xong là hết, vì có cần câu thì họ sẽ câu ăn mãi, chúng ta không cần giúp họ nữa.

Hơn nữa, bảo trợ theo chương trình này thì chúng ta không cần đông lắm, nếu cố gắng khoảng 100 em, thì chúng ta dễ quản lý. Chương trình nầy nhắm đến các vùng sâu vùng xa, các em  có hoàn cảnh thật sự khó khăn. Chúng ta có thể nhờ một Chùa trong vùng bảo trợ  tinh thần học tập chăm sóc tinh thần đạo đức của các em.  Lâu lâu chúng ta có dịp về Việt Nam thì đi thăm các em, xem sự tình có khách quan hay không?  Đây là việc làm rất hiệu quả trực tiếp thẳng vào hoàn cảnh khó khăn mà các em và gia đình cần giúp đỡ của chúng ta.

Hiện tại Ban Xã Hội chùa đang bảo trợ cho 35 em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa – Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 10/2012 đến nay Hội đã gửi 3 đợt tiền về cho các em là $8,190. Aud.

<>Ban Xã Hội Chùa Hoa Nghiêm

This entry was posted in Cộng Đồng, Tin Tức. Bookmark the permalink.