Cúng Giỗ Chư Tổ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 8/2/2015

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ giỗ Chư Tổ tại chùa Hoa Nghiêm ngày 8/2/2015 ̣(20 ÂL), xin nhấn vào ảnh để xem full-size.

Chánh điện được chuẩn bị trang nghiêm cho ngày giỗ


Cung thỉnh chư Tăng Ni quang lâm Bảo Điện để làm lễ giỗ

HT Thích Thiện Tâm đọc sư lược về tiểu sử Cố HT  Thích Thiện Hòa trong ngày giỗ

Chư Tăng Ni, Phật tử cử hành buổi lễ

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.