Vài Nét Về Chùa

Chùa Hoa Nghiêm tiểu bang Victoria, Úc Châu.

Trụ Trì: HT Thích Thiện Tâm
Address: 442-448 Springvale Rd, Springvale South VIC 3172
Phone: (03) 9548 2215
Email: abbot@hoanghiem.org.au
https://www.hoanghiem.org.au/

Hình thành từ năm 1987, do Hoà Thượng Thích Phước Huệ và một số nhân sĩ trí thức trong vùng, từ một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm Springvale, Victoria.

Hình 1: Lễ An Vị Phật đầu tiên 1988

Từ năm 1995, Trụ Trì Thích Thiện Tâm, cùng Ban Trị Sự mua khu đất khoảng một hecta (1 ha) để xây dựng ngôi chùa theo văn hoá Phật Giáo Việt Nam. Từ đó, trong suốt 25 năm qua, Ban Trị Sự cùng quý đồng hương Phật tử không ngừng tôn tạo mái chùa Hoa Nghiêm hiển hiện như hôm nay. Kiến Trúc Sư Lê Đình Châu thiết kế và thực hiện công trình lần lượt qua nhiều giai đoạn như sau:

Hình 2: Lễ đặt Viên Đá khu đất mới 1998

– 1998 – Lễ Đặt Viên Đá

– 2000 – Hoàn tất Khu Tăng Xá và Trai Đường

– 2004 – Hoàn tất Đại Hùng Bảo Điện

– 2015 – Hoàn tất Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo – “Tháp Hoa Nghiêm”

– 2020 – Hoàn tất công trình xây cất Trường Tiểu Học Phật Giáo Hoa Nghiêm

 

 

Hình 3: Cảnh chùa hiện nay

Từ đó, chùa có đủ cơ sở tiện nghi, trước để đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh cho đồng hương Phật tử, sau là phát triển sinh hoạt cộng đồng. Chùa đã lần lượt mở rộng các sinh hoạt như sau:

– 1996 – Viện Phật Học A Dục

– 1998 – Thư Viện Phật Giáo

– 2005 – Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm

– 2006 – Ban Tương Tế Hoa Nghiêm

– 2016 – Trường Tiểu Học Phật Giáo “Hoa Nghiem Primary School”

– 2016 – Nhà Hàng Chay “Hoa Nghiem Vegie Hut”

Ngày nay, chùa Hoa Nghiêm có vai trò quan trọng trong vùng Đông Nam Melbourne, là điểm đến đến của nhiều Phật tử gần xa, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

This entry was posted in Giới Thiệu Chùa and tagged , . Bookmark the permalink.