Hình Ảnh Hoa Xuân Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh những cây hoa trang điểm cho mùa Xuân Tân Sửu do Phật Tử Diệu Ngọc đã trang trí cho Hoa NghiêmDiệu Ngọc

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.