Hình Ảnh Khóa Tu Dã Ngoại Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Cardina Park Ngày 16/4/2022

Click on the image to view the full-size

Sau khóa tu về ăn trưa tại nhà hàng Hoa Nghiêm Vegies

Khóa Tu tiếp tục buổi chiều tại Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm

Huệ Hiếu

This entry was posted in Đạo Tràng, Giới Thiệu Chùa, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.