Hình Ảnh Lễ Vía A Di Đà Tại Chùa Hoa Nghiêm Vào Chủ Nhật 17/11 AL 2018

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại hình ảnh qúy Tăng, Ni cùng qúy Phật tử tham dự Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Chùa Hoa Nghiêm vào ngày Chủ Nhật 23/12/2018 (tức 17/11 AL ). Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

 

Huệ Hiếu

This entry was posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.