Hình Ảnh Phật Đản Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 15/5/2022

Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu ghi lai những hình ảnh trên

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.