Hình Ảnh Phật Tử Chuẩn Bị Đón Xuân Canh Tý Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một sế hình ảnh Phật tử phụ chưng bày Chùa Hoa Nghiêm để đón Xuân Canh Tý do Cô Diệu Ngọc ghi hình lại

Diệu Ngọc

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.