Hình Ảnh Phật Tử Hành Hương Chùa Hoa Nghiêm và Chùa Ấn Quang Cairnlea 18-2-2019

Ban Tiếp Tân chùa Hoa Nghiêm lên Cairnlea

Phật tử chùa Liên Trì thăm chùa Hoa Nghiêm

Đoàn hành hương từ Chùa Quang Minh viếng thăm chùa Ấn Quang Cairnlea

Phật tử chùa Bổ Đề thăm chùa Hoa Nghiêm

Đoàn hành hương từ Chùa Quảng Đức viếng thăm chùa Ấn Quang Cairnlea

Đoàn hành hương từ Chùa Quang Minh viếng thăm chùa Hoa Nghiêm

Lễ Hạ Thổ Cây Bồ Đề tại chùa Ấn Quang Cairnlea

Diệu Ngọc – Tết Kỷ Hợi

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.