Hình Ảnh Sinh Hoạt Chứng Nhận Hôn Phối Tại Chùa Hoa Nghiêm

Hình ảnh sinh hoạt chứng nhận Hôn Phối theo nghi lễ Phật giáo tại Chùa Hoa Nghiêm

Diệu My

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.