Hình Ảnh Tất Niên Tại Chùa Hoa Nghiêm 2019

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ Tất Niên tại chùa Hoa Nghiêm năm 2019 do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơnHuệ Hiếu

 

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.