Hình Ảnh Bảo Tháp Chùa Hoa Nghiêm Đang Xây Cất Đến Ngày 7/1/2015

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại công trình xây Bảo Tháp tại Chùa Hoa Nghiêm đang được tiến hành trong ngày 7/1/2015

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.