Hình ảnh các công tác chuẩn bị lễ Vu lan 2013 tại chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là vài hình ảnh bên lề của lễ Vu lan 2013 tại Chùa Hoa Nghiêm do Chị Diệu Ngọc ghi lại: Hình ảnh các công tác chuẩn bị như chưng bông hoa và công việc nhà bếp…

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.