Hình Ảnh Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 6 – 12 -2014

Dưới đây là một số hình ảnh đêm văn nghệ gây quỹ xây Bảo Tháp tại Chùa Hoa Nghiêm vào tối thứ bẩy 6/12/2014 vừa qua.

 

 

 

 

 

 

 

Thay mặt BTC xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã đã bỏ công đóng góp cho việc xây cất Bảo Tháp, góp phần tạo dựng công trình để xiểng dương nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam cũng như tạo điều kiện mở mang các dịch vụ phụ vụ sinh hoạt cộng đồng trong Bảo Tháp mới.

Hình Ảnh do Chú Tư Hương và Sư Cô Huệ Thanh ghi lại.

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.