Hình Ảnh Khóa Tu Học Đầu Năm 2015

Cứ mỗi độ hè sang khí trời oi nồng để chuẩn bị mừng đón tiết xuân nơi xứ Úc, là chùa Hoa Nghiêm tổ chức các khóa tu cho hàng Phật tử. Bên cạnh khóa xuất gia gieo duyên, Thầy trụ trì cũng tổ chức khóa tu mùa hè cho những Phật tử tùy duyên thích hợp.

Xin mở từng ảnh để xem hình cở lớn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.