Hình Ảnh Lễ Trai Tăng 49 Ngày Ni Cô Phước Liên 9/11/2014

Ni Cô Phước Liên là một trong những Phật tử đầu tiên, dấn thân cùng Thầy Trụ Trì để thăng hoa một mái tôn đơn sơ giăng đầy cỏ dại thành ngôi Tam Bảo Hoa Nghiêm trầm hùng diệu dụng. (Hình của Ni Cô Phước Liên )

Nhớ người còm cõi hôm xưa
Đẩy xe bán bánh nắng mưa chẳng nề
Giờ đây tròn hạnh quay về
Di Đà Phật quốc cận kề Như Lai
(Bá Duy)

Sự đóng góp về vật chất của Cô tuy không đáng là bao, nhưng với một cái Tâm rộng mở không cùng biết kính Thầy trọng đạo, sẽ là một tấm gương cho hàng hậu học biết đền ơn Tam Bảo, cho Phật Pháp mãi rạng rỡ phồn vinh.

Áo vàng Cô khoác từ bi
Vui từng câu niệm đường đi đạo mầu
Niềm tin Phật Pháp thẳm sâu
Liên Đài hoa nở từng câu Di Đà
(Bá Duy)

Lễ Trai Tăng Chung Thất của Ni Cô Phước Liên được Thầy Trụ Trì tổ chức vào ngày thứ bảy 08/11/2014. Tập thể Chư Tăng Ni 40 Vị dùng đạo hạnh của mình chung góp sức mạnh vạn năng để bạt khổ độ linh.

Mõ chuông hòa nhịp câu kinh
Chư Tăng đồng niệm Giác Linh siêu lành
Tây Phương Cực Lạc vãng sanh
Cô an nhiên với hồng danh độ trì.
(Bá Duy)

Dưới đây là một số hình ảnh hôm buổi lễ cúng dường Trai Tăng hôm 49 ngày do Phật tử Huê Hiếu ghi lại

Viên Hướng Sưu Tầm

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.