Hình Ảnh Nhận Xá Lợi Phật Tại Chùa Hoa Nghiêm Tháng 1 -2015

Dưới đây là một số hình ảnh các chư Tăng Thái Lan đã mang Xá Lợi Phật đến cúng tang trao cho Thầy trụ trì Thích Thiện Tâm tại chùa Hoa Nghiêm

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.