Hình Ảnh Phụ Huynh Nhóm Vovinam Hoa Nghiêm 29/1/2023

Dưới đây là một số hình ảnh phụ huynh và gia đình các em sinh hoạt trong nhóm Vovinam Hoa Nghiêm tham dự buổi múa lân của các em trong mùa Xuân Qúy Mão do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại. Xin nhấn vào hình để phóng lớn hơn
Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Vovinam. Bookmark the permalink.