Hình Ảnh Sinh Hoạt Hôm 28 – Mồng Một Quý Tỵ Tại Chùa Hoa Nghiêm

Chị Diệu Ngọc đã ghi lại hình ảnh trong mấy ngày 28-29 và mồng một Tết tức là những công tác chuẩn bị đón Tết của chùa… gắn đèn, gắn bông mai bông đào… và quý Phật tử đến tham dự Tết Quý Tỵ tại chùa Hoa Nghiêm… Please click on the image to view the full-size.

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.