Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh về Khóa Tu Mùa Thu ở Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiểu ghi hình lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Phật tử chuẩn bị cho Khóa Tu Mùa Thu ở Chùa Hoa Nghiêm

Dã ngoại và thiền hành ở công viên

Hiệu Hiếu

This entry was posted in Đạo Tràng, Sinh Hoạt. Bookmark the permalink.